Quy trình tuyển sinh
Bước 01
Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến

Gửi Đơn đăng ký Trực tuyến và tải lên các mục trong Danh sách kiểm tra đăng ký được yêu cầu, bao gồm xác nhận thanh toán phí đăng ký (chỉ dành cho Tiểu học và Trung học). Sau đó, phụ huynh sẽ nhận được một email xác nhận được tạo tự động.

Bước 02
Kiểm tra năng lực & Phỏng vấn

Bộ phận Tuyển sinh sẽ liên hệ với người giám hộ của trẻ để sắp xếp bất kỳ bài
kiểm tra xếp lớp cần thiết nào và / hoặc các cuộc họp / phỏng vấn. Nhà trường sẽ
thông báo cho người giám hộ về kết quả.

Bước 03
Thanh toán học phí

Để xác nhận đơn đăng ký, phụ huynh cần hoàn thành việc thanh toán học phí và các khoản học phí khác.

Bước 04
Bắt đầu đi học

Trước khi trẻ nhập học, phụ huynh sẽ hoàn thành các bước chuẩn bị do Nhà trường cung cấp, bao gồm ký tên vào các giấy tờ cần thiết, xác nhận việc mua đồng phục của trường, xác nhận thực phẩm và đăng ký xe buýt (nếu có), và mang theo các vật dụng cần thiết cho ngày đầu tiên trẻ đến trường.

  Đăng ký tư vấn
  Thông tin học sinh
  Thông tin người giám hộ

   Quý Phụ huynh quan tâm đến học phí của trường, vui lòng đăng ký vào form bên dưới. Chúng tôi sẽ liên hệ để tư vấn kỹ hơn cho phụ huynh về chính sách tài chính cũng như các chương trình ưu đãi tốt nhất.

   Đăng ký để nhận thông tin học phí
   Thông tin học sinh

    Đăng ký tham quan trường